Τ: +30 2310 471628 Μ.:+30 6946 656215

All Recipes or Posts by Chef Stories

Show Post

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ρυζιού (EUrice)

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ρυζιού (EUrice)

Είναι τιμή μας να είμαστε ένας από τους συνεργάτες του προγράμματος προώθησης του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Ρυζιού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUrice.

Περισσότερα
Gourmet Exhibition Awards 2021: Tasting and awarding great Greek products

Gourmet Exhibition Awards 2021: Tasting and awarding great Greek products

Honoured and happy to be one of the judges in the Gourmet Exhibition’s Specialist Awards, a contest of quality for Greek standardized products held in Greece. The main goal of the Specialist Awards is to promote the choicest Greek products and the Greek brand name. We were introduced to innovative, vegan, plant – based, inflused, free […]

Περισσότερα
Municipality of Thessaloniki webinar: Future of Greek Gastronomy

Municipality of Thessaloniki webinar: Future of Greek Gastronomy

Proud to have been one of the speakers in the online meeting organised by the Tourism department of the Municipality of Thessaloniki, in February 2021. The webinar was held under the auspices of the Ministry of Tourism The relevant video : https://www.youtube.com/watch?v=eW-ZwxoQWuw&t=4865s

Περισσότερα
Gastronomy articles : Positive life

Gastronomy articles : Positive life

We published two articles in the great new positivelife.gr blog, created by Chistina Tzelepoglou, with news, ideas, tips, trends and interviews about lifestyle, fashion, food, leisure, travel and well- being A) Ten major global trends in Gastronomy, that we must know of in Greece B) Private cheffing, how Covid-19 has changed the scene

Περισσότερα